W  pierwszym dniu rekolekcji , 5 marca 2018 roku , tematem była przypowieść „O synu marnotrawnym”  z Ewangelii  św.Łukasza . Ojciec rekolekcjonista przybliżył nam biblijne wydarzenie z Pisma Świętego. Uczniowie w ciszy i skupieniu wysłuchali czytania. Przypowieść tematycznie związana jest z nawróceniem , do którego Kościół  nawołuje w okresie Wielkiego Postu. Inscenizacja przygotowana przez uczniów z  klasy IV b  pod kierunkiem p. Wandy Tkaczyk , pomogła zrozumieć przesłanie przypowieści. Zaś  uczniowie klas starszych pod opieką p. Elżbiety Kwiatkowskiej , przygotowali Drogę Krzyżową , która tematycznie wprowadziła w święty czas rekolekcji. Nauka o.Włodzimierza , śpiew i refleksja nad uczynkami miłosierdzia wobec bliźniego zakończyły pierwszy dzień rekolekcji.

 

                                                                                                                        Katechetka P. Wanda Tkaczyk