7 marca w naszej parafii odbył się ostatni już dzień rekolekcji dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu.

Dzień ten poświęcony był sakramentowi pokuty. Rekolekcjonista przybliżył młodzieży szkolnej, czym jest grzech. Podawał przykłady zachowań, nad którymi należy się zastanowić i wystrzegać się ich w życiu. Młodzież licznie przystąpiła do sakramentu pokuty. Posługę w konfesjonałach sprawowali księża z okolicznych parafii.

Mszę celebrował wikariusz naszej parafii ks. Janusz natomiast czytanie, psalm i modlitwę wiernych prowadzili uczniowie. Liturgię ubogaciła schola pod kierunkiem pana organisty Krzysztofa Matczuka.

Na zakończenie uczniowie podziękowali kwiatami Ojcu rekolekcjoniście za przeprowadzenie wielkopostnych ćwiczeń duchowych.

                                   Katechetka P. Elżbieta Kwiatkowska