Zakończyła się w rodzinach naszej parafii peregrynacja cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W ostatnich dniach września odbyły się na Jasnej Górze główne uroczystośći z okazji 300-lecia koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przez cały rok 2016  dziękowaliśmy Panu Bogu za pomoc i obronę, jakiej nam udzielił i nadal udziela poprzez obecność Matki Bożej  w znaku Jasnogórskiej Ikony – tak drogim każdemu z nas.

W tym samym czasie w 2016 i 2017 roku Maryja odwiedzała rodziny naszej Parafii. Witaliśmy Ją jako najlepszą Matkę, dzieliliśmy się z Nią naszymi radościami i smutkami, prosiliśmy Ją, aby wstawiała się za nami u swego Syna.

Pragniemy dzisiaj, stając przed naszym Jezusem Chrystusem, prawdziwie obecnym pośród nas i adorując Go w Najświętszym Sakramencie, jeszcze raz podziękować za te cudowne nawiedzenia naszych domów i rodzin, a przede wszystkim za Bożą miłość, której tak czytelnym znakiem jest dla nas Maryja, wskazująca nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa i mówiąca do nas tak, jak na weselu w Kanie Galilejskiej,” Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.”  Niech nasz kościół staną się podczas tej adoracji, jak Kana Galilejska, w której Maryja pokazuje nam na Jezusa i nas do Niego prowadzi.