NIEDZIELA

godz. 8.00  za naszą Ojczyznę Polskę, szczególnie za polskich kapłanów

godz. 9.30   + Stefana- Antoniego Łukasiaka w 8 r. śm. , rodziców Szepietowskich, Łukasiaków i zmarłych z obu rodzin

godz. 12.00   + Stanisława Jakubczaka w 9 r. śm. i zm. z całej rodziny Jakubczaków

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH.

XV    NIEDZIELA   ZWYKŁA

16 -22.07.2018 R.

 

PONIEDZIAŁEK

godz. 7.00  dziękczynno-błagalna do M.B. z prośbą o nawrócenie całej rodziny i przebłaganie za grzechy  

godz. 17.00 + Janinę, Antoniego, Alinę, Tadeusza Kulów, Barbarę Grzesiak

                                      

WTOREK

godz. 7.00   + Krystynę Poniewierską w 1 rocznicę śmierci

godz. 17.00  + Jacka Jabłońskiego, Roberta Jabłońskiego w 11 r. śm., Mariana Jabłońskiego

  

ŚRODA

godz. 7.00  + Mirosława Zalewskiego , intencja od sąsiadów

godz. 17.00 + Ewę Romaldowską w 1 rocznicę śmierci 

 

CZWARTEK

godz.7.00   + Bogusława Lewczuk w 30 dzień po pogrzebie

godz. 17.00  za parafian

 

PIĄTEK

godz.7.00   + Czesława z racji imienin i Helenę Kowalczyk, Janinę i Stefana Otulak, Jadwigę Majewską 

godz.17.00   + Czesława Borys z racji imienin, cr. Borys

  

SOBOTA

godz. 7.00    w  intencji  dziękczynnej w  rocznicę ślubu  Kamili i Łukasza  prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski dla małżonków i córki Łucji

godz. 17.00  + Ryszarda Matusiewicza w 14  rocznicę  śmierci,  Helenę i Jana Matusiewicz

 

NIEDZIELA

godz. 8.00  + Elżbetę Pietrzak, zm. z rodz. Pietrzak i Zubińskich,  Michała Lamberskiego

godz. 9.30    + Annę Bogusz, Katarzynę Sajb, Józefa Lutek

godz. 12.00  dziękczynna w 80 r. ur. Tadeusza, w 50 r. ur. Ireneusza i 15 r. ur. Mateusza, o zdrowie duszy  ciała, aby wzrastali w miłości, mądrości i bojaźni Bożej