NIEDZIELA
godz. 8.00 za + Łukasza Maciochę w 13 r. śm.
godz. 8:00 za + Alicję (greg 14)
godz. 9.30 za + Zofię Konopka i Władysława, Krystynę Telęga, Urszulę Zielińską
godz.12.00 O Boże błogosławieństwo dla rodzin: Biernackich, Rybickich, Tulów oraz Lipców
godz.17.00 Dziękczynna w rocz. ślubu Alicji i Pawła Szpakowskich o potrzebne łaski


PONIEDZIAŁEK
godz. 7:00 za + Mariannę Sujecką w 12 r śm. i Józefa Sujeckiego
godz. 7:00 za + Alicję (greg 15)


godz. 17:00 W 18 r. urodzin Aleksandra z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej,
o mądrość w rozeznaniu powołania

WTOREK
godz. 7:00 za + Alicję (greg 16)

godz. 17:00 za + Stanisława Adamczyka w m-sc po pogrzebie
godz. 17:00 za + Janinę, Antoniego, Alinę, Longinę i Tadeusza Kula, Barbarę i Józefa Grzesiak, Andrzeja Owczarek, Irenę i Mieczysława Zawadzkich, Włodzimierza Rzeczkowskiego
i zm. z rodz. Malinowskich


ŚRODA

godz. 7:00 za + Alicję (greg 17)
godz. 7:00 za + Krystynę Górka w m-sc po pogrzebie

godz. 17:00 za + Annę Łukasiak /od mieszk. Kurczowej Wsi
godz. 17:00 za + Teresę, Władysława, Mariana Dudek, zm. z rodz. Śmietańskich

CZWARTEK
godz. 7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 7:00 za + Alicję (greg 18)

godz. 17:00 za parafian


PIĄTEK
godz. 7:00 za + Alicję (greg 19)

godz. 17:00 za + Henryka Łobodę w 13 r. śm.
godz. 17:00 za + Jerzego Wackowskiego /z okazji urodzin i imienin/


SOBOTA
godz. 7:00 za + Kazimierza Pietrzaka w 1 r. śm.
godz. 7:00 za + Alicję (greg 20)

godz. 17:00 za + Wojciecha Pietrzaka z racji imienin
godz. 17:00 O Dary Ducha Świętego dla rodzin Krawczyków i Pacholczaków
NIEDZIELA
godz. 8.00 za naszą Ojczyznę Polskę a szczególnie za Polskich księży o potrzebne dla niech dary, zwłaszcza dar świętości, mądrości i odwagi
godz. 8:00 za + Alicję (greg 21)
godz. 9.30 za
+ Adama i Helenę Maciocha
godz.12.00 O Boże błogosławieństwo w 11 r urodzin Antoniny i Kacpra Lewandowskich
godz.12.00 W intencji Aleksandra w 1 r. urodzin i jego rodziców o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski
godz.17.00  za
+ Zygmunta Zasonia i zm. z rodz. Zasoniów i Pawlickich