NIEDZIELA
godz. 8.00 za + Zdzisława Majcher w 5r. śm. i Bronisławę (k), Bolesława (m) i Edwarda Majcher
godz. 9.30 za + Helenę w 23 r. śm. i Wacława Kuligowskich, Sławomira i Władysława Sotek
godz.12.00 za + Annę Magdziarz, Stanisława Magdziarz i zm. z rodziny
godz.17.00 za + Henryka (m) Jerzego Góreckiego w 38 r. śm.

PONIEDZIAŁEK
godz. 7:00 za + Jana i Franciszka (m) Krawczyk

godz. 17:00 za + Jerzego Szymańskiego w 2 r. śm.
godz. 17:00 za + Kazimierza Bińkowskiego /int od uczestników pogrzebu/

WTOREK
godz. 7:00 za + Mirosława Wróbel / w miesiąc po pogrzebie/

godz. 17.00 O Boże błogosławieństwo w 8 r. ślubu Pauliny i Michała Niewińskich

ŚRODA
godz. 7.00 O pomoc w wypełnianiu powołania

godz. 17.00 W intencji pielgrzymów wędrujących do Lewiczyna

CZWARTEK
godz. 7.00 za parafian
godz. 7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla ks. Andrzeja
z okazji imienin /int. od parafialnych grup modlitewnych/

godz. 17.00 za + Andrzeja Dzikołowskiego w dniu imienin

PIĄTEK
godz. 7.00 za + Karola Kuźmę (greg. 1)
godz. 7.00 za + Barbarę Rzezińską z racji imienin

godz. 17.00 O Boże błogosławieństwo dla rodzin Dzikołowskich i Biernackich,
zm +. z rodz. Dzikołowskich, Twardowskich, Biernackich, Berkietów, Stefanię Mrozowską
i Kasię Rybicką
godz. 17.00 za + Agnieszkę Śmielak w 2 r. śm.

SOBOTA
godz. 7.00 za + Władysława (m), Mariannę, Wiktora, Hannę Więckowskich,
+ Hieronima Wiśniewskiego
godz. 7.00 za + Karola Kuźmę (greg. 2)

godz. 17:00 Msza Święta Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

NIEDZIELA
godz. 8.00 za + Karola Kuźmę (greg. 2)
godz. 8.00 za + Ireneusza Łukasiaka, Jana Łukasiaka, Mariannę, Stanisława Majewskich ich syna Stanisława Majewskiego, dziadków Prokopczyków i Majewskich
godz. 9.30 za + Genowefę Pietrzak w 12 r. śm. i zm. z rodziny
godz.12.00 zbiorowa
godz.17.00 za + Teresę Marczak w 8 r. śm., Szczepana Marczak, Radosława Jaworskiego w 5r. śm.