NIEDZIELA

godz. 8.00  + Mariannę Szulc, Jana Szulc i Emila Szulc

godz. 9.30  za naszą Ojczyznę Polskę, a szczególnie zniewolonych przez różne nałogi, a zwłaszcza alkoholizmu , o siłę wyjścia z nałogów

godz. 12.00   Odpust parafialny św. Rocha, w intencji parafian

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH.

XX    NIEDZIELA   ZWYKŁA

19 -25.08.2019 R.

 

PONIEDZIAŁEK

godz. 7.00  w intencji nowych małżonków Moniki i Bartłomieja Załęskich w miesiąc po ślubie

godz.17.00  o Boże błogosławieństwo dla rodzin Dzikołowskich i Biernackich, za zmarłych z rodzin Dzikołowskich, Twardowskich, Biernackich, Berkietów i Stefanię Mrozowską

 

WTOREK

godz. 7.00  + Stanisławę i Jana Dyga, Mariannę i Zdzisława Jóźwiak

godz. 17.00  + Włodzimierza Jurewicza / 8 rocznica śmierci / , Juliana Jurewicza w 17 rocznicę śmierci

 

ŚRODA

godz. 7.00  + Tadeusza Gajewskiego / intencja od teściów Martyniaków /

godz. 17.00  + Janinę-Alinę Walczak w 8 rocznicę śmierci

 

CZWARTEK   

godz.7.00   w intencji pielgrzymów i ich rodzin zdążających do Głogowca

godz. 17.00  za parafian

 

PIĄTEK

godz.7.00    + Henryka Łukasiaka / intencja od rodziny Biernackich /

godz.17.00   + Krzysztofa Tyszko w 27 rocznicę śmierci

 

SOBOTA

godz.7.00  + Ryszarda Trynkos w 30 dniu po pogrzebie

godz.16.00  ślub Agnieszki Mikołajczyk i Łukasza Kuberskiego

godz. 17.00  ślub Agnieszki Kochańskiej i Jakuba Szulińskiego

 

NIEDZIELA

godz. 8.00  + Stefana Kuźmę

godz.9.30  + Bogdana w 8 rocznicę śmierci i Lucjana Dominiak w 38 rocznicę śmierci, zm. z rodz. Walkiewiczów i Dominiaków

godz. 12.00   Msza św. dziękczynna  w 40 rocznicę ślubu Teresy i Krzysztofa Woźniak, o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów, dzieci i wnuków