NIEDZIELA

godz. 8.00  + Zofię, Stefanię i Adama Bednarskich, Władysława Stolarek, Wandę i Władysława Michalskich

godz. 9.30  za parafian

godz. 12.00  za naszą Ojczyznę Polskę  a szczególnie za polskie rodziny

godz. 17.00  + Zofię Piwowarczyk w 1 rocznicę śmierci i z racji imienin

 

 

 

INTENCJE

VII  NIEDZIELA  WIELKANOCY

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO

17 -23.05.2021 R

 

 

PONIEDZIAŁEK

 godz. 7.00  + Krystynę Poniewierską w 4 rocznicę śmierci

godz. 7.00  + Stefana Jankowskiego / intencja od Barbary z rodziną /

godz.17.00  + Janinę, Antoniego, Alinę i Tadeusza Kula, Barbarę Grzesiak, Franciszkę, Stanisława i Tadeusza Malinowskich, Annę, Edwarda i Bogdana Klusek, Janin ę i Aleksandra Bąbel

 

WTOREK 

godz. 7.00  + Irenę Dzikołowską

godz. 7.00  + Franciszkę Muras / intencja rodziny Biernackich

godz. 17.00  + Mariannę, Bolesława i Henryka Sekuła

 

ŚRODA

godz. 7.00  + Jana Delugę w 1 rocznicę śmierci

godz. 17.00  + Mariannę i Kazimierza Piętka, Genowefę i Władysława Wojciechowskich, Halinę Górka, Adama Piętka, Helenę i Jana Bator

 

CZWARTEK   

godz. 7.00  za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 17.00  + Zofię i Andrzeja Banasiewicz

 

PIĄTEK

godz.7.00  + Czesława Ożarowskiego / int. od ciotki M arianny, Zenona,  Zdzisława, Elżbiety i Iwony z rodzinami

godz.17.00  + Karola Stasiaka, zm. rodziców Stasiaków i Chrzanowskich

 

SOBOTA

godz.7.00  + Szczepana Marczak w 15 rocznicę śmierci i Teresę Marczak

godz.17.00  + Józefa Marię Franczak, zm. dziadków Franczaków i Czyżniaków

 

NIEDZIELA   ODPUST PARAFIALNY,  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

godz. 8.00  + Bolesława Wrzesiewskiego w 24 rocznicę śmierci

godz. 9.30  o Boże błogosł., Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny Krawczyków i Pacholczaków

godz. 12.00  SUMA ODPUSTOWA  ZA PARAFIAN

godz. 17.00  + Jadwigę Pietrzak z okazji Dnia Matki