INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH.

XXVIII    NIEDZIELA   ZWYKŁA

16 -22.10.2017 R.

 

PONIEDZIAŁEK

godz. 7.00     o błogosławieństwo Boże dla Alicji i Ryszarda Przybylskich w 34 rocznicę ślubu

godz. 17.00  + Stanisława i Stanisławy Zakrzewskich, Józefę, Antoniego i Jana Lao

                                       

WTOREK

godz. 7.00     w 1 rocznicę urodzin Oliwii , o Boże błogosławieństwo i opiekę matki Bożej

godz. 17.00   + Janinę , Antoniego , Alinę, Tadeusza  Kulów i Barbarę Grzesiak oraz Andrzeja

Owczarka w 19 rocznicę śmierci

  

ŚRODA

godz. 7.00   w intencji  Pauliny i Jana Moś w miesiąc po ślubie, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nowych małżonków

godz. 17.00   + Tadeusza Kujawskiego i dziadków Kujawskich i Więckowskich

 

CZWARTEK

godz.7.00     w intencji Kamili i Dominika Kozłowskich w miesiąc po ślubie, o Boże błogosł.

i opiekę Matki Bożej dla nowych małżonków

godz. 17.00  o Szczęśliwe rozwiązanie sprawy

 

PIĄTEK

godz.7.00     + Józefa i Teresę Andziak

godz.17.00    + Krystynę Pakuła w 2 rocznicę śmierci

 

SOBOTA

godz. 7.00      + Romana Szymczaka w 2 rocznicę śmierci                              

godz. 17.00    ……………………………………………………………………………………..

 

NIEDZIELA

godz. 8.00   + Józefa i Lucynę Ślusarskich 

godz. 9.30   dziękczynno-błagalna w intencji rodzin  Borysów, Krawczyków  i         Pacholczaków  

godz. 12.00    + Jadwigę Rosołowską w 10 r. śm. , Stanisława i Wiesława Rosołowskich, Mariannę i Józefa Bąder

godz. 17.00   + Tadeusza Rosłaniec z racji imienin