NIEDZIELA

godz. 8.00  + Stefana Balcerowicza w 36 rocznicę śmierci i Genowefę Balcerowicz

godz.9.30  + Genowefę Pietrzak w 8 r. śm. i zmarłych z rodziny

godz. 12.00   + Henryka Bojemskiego w 4 rocznicę śmierci

godz. 17.00  + Romana Kostaniaka w r. śm. , zm. z rodziny Kostaniak, Bielskich, Grządziel i Jakubowskich

 

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH.

II    NIEDZIELA   ADWENTU

09 -15.012.2019 R.

 

PONIEDZIAŁEK

godz. 9.00  + Józefa w 29 rocznicę śmierci i Mariannę Sujeckich

godz. 14.30  …………………………………………………………………………

godz.17.00  + Wiesława Walczaka z racji imienin

 

WTOREK

godz. 9.00  + Annę Lipińską w 3 rocznicę śmierci i Stanisława Lipińskiego w 33 r. śm.

godz. 14.30  ………………………………………………………………………….

godz. 17.00  + Jana Czupryjak w 34 rocznicę śmierci, Janinę Czupryjak, zm. z rodz. Milczarków i Czupryjaków

 

ŚRODA

godz. 7.00  o zdrowie i opiekę Najśw. Maryi Panny dla Adama i Anny Jakubczak

godz. 17.00  + Andrzeja Kowalskiego w 8 rocznicę śmierci

 

CZWARTEK   

godz.7.00   + Władysławę Wysocką / int. od pracowników Starostwa Powiatowego w Grójcu

godz. 17.00  za parafian

 

PIĄTEK

godz.7.00    + Elżbietę Jóźwiak  / int. od koleżanek, kolegów i przełożonych z pracy

godz.17.00   zbiorowa – do N.M.P. Fatimskiej

 

SOBOTA

godz.7.00  + Stanisława Krześniaka  / int. od córek Urszuli i Agnieszki /

godz.17.00  + Edytę Danielewicz w 12 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA

godz. 8.00  + Wojciecha Pietrzaka w 4 rocznicę śmierci

godz.9.30  za naszą Ojczyznę Polskę, a szczególnie za polskie rodziny

godz. 12.00   + Karola Stasiaka w 5 rocznicę śmierci

godz. 17.00  + Bogdana w 8 rocznicę śmierci i Lucjana w 38 rocznicę śmierci i zm. z cr. Walkiewiczów i Dominiaków